• Deutsch
  • English
  • Polski

Ramię pomiarowe HEXAGON

Ramię pomiarowe HexagonPrzenośne ramiona pomiarowe umożliwiają wykonywanie pomiarów bezpośrednio w warunkach produkcyjnych, gdzie usprawnienia procesu produkcji są najbardziej wartościowe. Nie musisz poświęcać wiele czasu na instalację instrumentu – ramiona są łatwe w obsłudze i zawsze zapewniają wiarygodne pomiary 3D. Ramiona mogą zostać wyposażone w różnej długości sondy oraz głowice skanujące umożliwiając optyczny lub dotykowy pomiar trudno dostępnych miejsc.

Nawet pomiary detali w firmie produkcyjnej przeprowadzane za pomocą ramienia pomiarowego nie są skomplikowane. Sama operacja polega na doprowadzeniu ramienia do mierzonego elementu i zetknięciu styku końcówki pomiarowej z powierzchnią mierzonego elementu. Operator po zetknięciu końcówki z mierzonym obiektem zatwierdza współrzędne mierzonego punktu przyciskiem, który umieszczony jest w głowicy pomiarowej.

Po zatwierdzeniu punktu styku końcówki z powierzchnią mierzonego detalu współrzędne tego punktu styku są odczytywane z enkoderów umieszczonych w przegubach. Położenie lub kąty, o jakie zostały obrócone poszczególne elementy ramienia pomiarowego Hexagon, przeliczane są do układu kartezjańskiego X, Y, Z przez oprogramowanie pomiarowe. Współrzędne zebrane z kilku punktów służą następnie do wyznaczenia wymiarów mierzonych detali. Oprogramowanie do tego celu stosuje różnego rodzaju algorytmy aproksymacyjne. W pomiarach kontrolnych często też można się tutaj podeprzeć rysunkami konstrukcyjnymi mierzonego detalu zaimportowanymi z oprogramowania CAD.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą produkcji detali z tworzyw sztucznych.