• Polski

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy
Cele projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Efekty projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 297287,40 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 297287,40 zł

 

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Zakup usług rozwojowych w przedsiębiorstwie ALKAZ
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zbytu.
Wartość projektu: 492000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 199960,00 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.
Wartość projektu: 2213754,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 876474,67 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
Tytuł projektu: Informatyzacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ
Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Ulepszenie produktów i usług oraz obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 246000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91981,60 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
Tytuł projektu: Informatyzacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zbytu.
Wartość projektu: 4638207,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2639252,91 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ, etap 2
Cele projektu: Uzyskanie zdolności technologicznej, do rozszerzenia oferty obecnej na rynku niemieckim i angielskim o produkcję form wtryskowych.
Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.
Wartość projektu: 2 214 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 079 820,00 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Rozbudowa działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie ALKAZ
Cele projektu: Rozbudowa infrastruktury badawczej przedsiębiorstwa ALKAZ i realizacja celów badawczych.
Efekty projektu: Rozwój technologii przetwarzania biotworzyw.
Wartość projektu: 3 734 716,16 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 708 054,94 zł