• Polski

Projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że nasza firma, Alkaz Sp. z o.o. Sp. K., realizuje projekt współfinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
Cele projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ALKAZ na rynku krajowym i rozwój działalności eksportowej.