• Polski

Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie ALKAZ

 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 4. Efektywność energetyczna
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP
Tytuł projektu: Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie ALKAZ
Cele projektu: Poprawa efektywności energetycznej
Efekty projektu: Zaoszczędzenie energii elektrycznej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych:
Wartość projektu: 803190,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 555050,00 zł