• Deutsch
  • English
  • Polski

Ramię pomiarowe HEXAGON

ramiePrzenośne ramiona pomiarowe umożliwiają wykonywanie pomiarów bezpośrednio w warunkach produkcyjnych, gdzie usprawnienia procesu produkcji są najbardziej wartościowe. Nie musisz poświęcać wiele czasu na instalację instrumentu – ramiona są łatwe w obsłudze i zawsze zapewniają wiarygodne pomiary 3D. Ramiona mogą zostać wyposażone w różnej długości sondy oraz głowice skanujące umożliwiając optyczny lub dotykowy pomiar trudnodostępnych miejsc.

Pomiary prowadzone za pomocą ramienia pomiarowego nie są skomplikowane. Sama operacja polega na doprowadzeniu ramienia do mierzonego elementu i zetknięciu styku końcówki pomiarowej z powierzchnią mierzonego elementu. Operator po zetknięciu końcówki z mierzonym obiektem zatwierdza współrzędne mierzonego punktu przyciskiem, który umieszczony jest w głowicy pomiarowej.

Po zatwierdzeniu punktu styku końcówki z powierzchnią mierzonego detalu współrzędne tego punktu styku są odczytywane z enkoderów umieszczonych w przegubach. Położenie lub kąty, o jakie zostały obrócone poszczególne elementy ramienia, przeliczane są do układu kartezjańskiego X, Y, Z przez oprogramowanie pomiarowe. Współrzędne zebrane z kilku punktów służą następnie do wyznaczenia wymiarów mierzonych detali. Oprogramowanie do tego celu stosuje różnego rodzaju algorytmy aproksymacyjne. W pomiarach kontrolnych często też można się tutaj podeprzeć rysunkami konstrukcyjnymi mierzonego detalu zaimportowanymi z oprogramowania CAD.