Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Zakup usług rozwojowych w przedsiębiorstwie ALKAZ
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zbytu.
Wartość projektu: 492000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 199960,00 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
Tytuł projektu: Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Internacjonalizacja działalności.
Wartość projektu: 2213754,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 876474,67 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
Tytuł projektu: Informatyzacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ
Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Ulepszenie produktów i usług oraz obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 246000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91981,60 zł

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.5 Nowoczesne firmy
Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
Tytuł projektu: Informatyzacja działalności przedsiębiorstwa ALKAZ
Cele projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ALKAZ
Efekty projektu: Wejście na nowe rynki zbytu.
Wartość projektu: 4638207,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2639252,91 zł